slowthai

Slowthai (Tyron Kaymone Frampton) ist ein britischer Rapper uas Northhampton.