Yamash’ta & The Horizon

Yamash’ta & The Horizon war eine japanische Jazzband aus Tokyo, bestehend aus Hideakira Sakurai, Masahiko Satoh, Stomu Yamashita, Takehisa Kosugi.